Naše služby

  • Analýza možností nasazení IoT řešení v prostředí zákazníka
  • Vypracování ekonomické studie/business case přínosu implementace IoT
  • Projektový plán nasazení, odzkoušení pilotního projektu
  • Customizace nebo vývoj koncových čidel pro konkrétní potřeby zákazníka
  • Metodika interpretace získaných dat a jejich integrace do aplikačního prostředí
  • Systémová integrace a dodávka komplexního řešení