SmartCity

Chytřejší města pro život

Inteligentní řízení svozu odpadu

Příklad aplikace pro monitoring zaplněnosti kontejnerů prostřednictvím senzorů připojených do IoT. Centrální zpracování informací slouží k efektivnímu řízení pohybu a využití vozů. Průběžné sledování a analýza slouží pak i k dalšímu plánování a optimalizaci zdrojů svozu odpadů

Sdílení dopravních prostředků (car & bike sharing)

Sdílení věcí více uživateli je významná oblast aplikací IoT. Tam, kde užitná hodnota přesahuje hodnotu osobního vlastnictví věcí, je výhodné věci sdílet. Dosáhnout lze úspor energií, produkce Co2, surovin. Sítě IoT umožňují připojit např. sdílená auta, což zajistí data pro efektivní rezervační systém, jejich lokalizaci, monitoring technického stavu vozidel, pohybu, zabezpečení.

Management parkovacích míst

Senzory obsazenosti parkovacích míst zajistí data pro aplikace služby nalezení nejbližšího parkovacího místa ve městě, případně jeho rezervaci. Analýza umožnuje efektivní plánování parkovacích kapacit města.

Správa veřejného osvětlení

Systém chytrého osvětlení umožňuje detekovat poruchy osvětlení, optimalizovat provoz regulací výkonu osvětlení různých oblastí na základě definovaných politik v závislosti na čase, čidlech přítomnosti, potřebách lokálního uživatele. Je možné dosáhnout významných úspor energií a včas detekovat poruchy. Reporty využití je možné použít pro billing, analýzu pak pro plánování kapacit osvětlení.

Chytré budovy

Centrální měření a analýza spotřeb energií on-line a v reálném čase (elektřina včetně tarifikace, teplo, plyn, voda). Hlídání přítomnosti, otevřených oken, dveří, požárních hlášení apod. Řízení a monitoring stavu chodu zařízení (např. vytápění, klimatizace apod.). Alarmová hlášení v případě neočekávaného stavu, možnost kamerového náhledu a integrace se zabezpečovacím systémem. Možnost instalace modulů ve více místech (pobočkách) s centrálním přehledem.

Hlídání vjezdu do zakázaných oblastí

Systémy pro detekci přítomnosti neoprávněných vozidel v zakázaných zónách založený na technologii sběru informací z geoseismických čidel (geophone) připojených do cloudu jako IoT zařízení. Pohyb vozidel je detekován prostřednictvím půdních otřesů registrovaných geoseismickými čidly umístěnými na známých GPS souřadnicích.

Další možnosti aplikací IoT pro chytrá města jsou :

  • Monitoring dopravy, telemetrie provozu (plynulost, dopravní nehody)
  • Inteligentní řízení dopravy včetně světelné signalizace
  • MHD (monitoring vytíženosti a stavu vozidel, přesnější jízdní řády)
  • Sledování klimatu, kvality ovzduší
  • Řízení irigace veřejné zeleně