Utility

Konečně chytré sítě energií

Vzdálené odečty odběrných míst (vodoměry, plynoměry, elektroměry):

  • Identifikace černých odběrů, úniků ve vodovodní síti
  • Aplikace pro monitoring a správu infrastruktury (potrubí, elektrické vedení, transformátory apod.)
  • Ochrana majetku a sítě v odlehlých lokalitách
  • Detekce úniku nebezpečných látek