Agriculture

Digitální budoucnost v zemědělství

Měření hladiny/průtoku vodních toků

  • Měření vlhkosti a PH půdy (úspory při zavlažování a hnojení)
  • Zajištění vjezdů na lesní těžební cesty (seismická čidla)
  • Chytré řízení irigace
  • Sledování hladin v nádržích/jímkách
  • Internet věcí vytvoří komplexní obraz reálného online stavu hospodaření
  • Hlídání odlehlých ploch, objektů, zvířat a plodin
  • Lokální meteostanice
  • Vážení včelích úlů (sledování snůšky a kondice včelstev)
  • Monitoring zemědělských strojů včetně telemetrie