Industry

Průmysl nové generace

Diagnostika strojů a monitorování jejich stavu

  • Snímání různých veličin
  • Záznamy provozu a možnosti online analýzy pro detailní přehled o výrobě
  • Optimalizaci zdrojů výroby, stanovení adaptivních intervalů údržby či včasného odhalení závady
  • Facility management